Формувальне оцінювання в базовій школі

Як оцінювати без оцінок: покрокова інструкція сучасного вчителя. URL: https://osvitoria.media/experience/yak-otsinyuvaty-bez-otsinok-pokrokovo-instruktsiya-suchasnogo-vchytelya/

Кабан Л. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/992

Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника. 2019. Випуск 22. С. 224–237. URL: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/141

Ткачук Н., Мандрик І., Петрук М. (2022). Формувальне оцінювання як інноваційний аспект шкільної географічної освіти в Новій українській школі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. URL:https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1339/1263

Покудіна Л (2021). Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості математичної освіти. URL: http://surl.li/fztqc

15 способів здійснити формувальне оцінювання на уроці. URL: https://teach-hub.com/15-sposobiv-zdijsnyty-formuvalne-otsinyuvannya-na-urotsi/

Формувальне оцінювання: секретний складник змішаного навчання | ОНЛАЙН-КУРС БЕРИ Й РОБИ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yn583tSyN6U


65 коментарів:

 1. Колеги, запрошуємо вас до обговорення проблемних питань. Висловлюйте свої думки, активно коментуйте повідомлення інших учасників.

  ВідповістиВидалити
 2. Світлана Зайцева20 квітня 2023 р. о 17:19

  Добрий день. Хотілось більш детально обговорити, чи можна поєднувати формувальне оцінювання з традиційним.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Формувальне оцінювання успішно можна поєднувати із поточним оцінюванням.

   Видалити
  2. Для формувального оцінювання активно використовую такі сервіси як : Mentimentor, Kahoot, Wordwool, learningaps, Miro, Jamboard, онлайн дошка Paint, Flippity, Інтерактивні аркуші

   Видалити
  3. Кіреєва Тетяна Сергіївна

   Видалити
  4. Олена Новікова21 квітня 2023 р. о 14:09

   novikova17@ukr.net Олена Новікова Звичайно, формувальне оцінювання передбачає оцінювання процесу навчання з метою коригування, допомоги дитині, з'ясування того, як дитина засвоює матеріал. Бальне оцінювання це вже оцінювання результату.

   Видалити
 3. Метою такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів; запобігання побоюванням помилитися.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякуємо за коментар. Важливо (для сертифіката) підписатися "Ім'я Прізвище"

   Видалити
  2. Тетяна Іванівна Латиш

   Видалити
  3. Добрий день, вважаю що формувальне оцінювання вимагає системності, має бути вбудоване в повсякденне шкільне життя.

   Видалити
  4. Чи підтримуєте Ви те, що оцінювання дітей з особливими освітніми потребами має бути стимулюючим?

   Видалити
  5. Тетяна Волошина, підтримую. Стимулюючим має бути порівняння роботи з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. А складнощі у навчанні необхідно обговорювати з учнем чи батьками індивідуально.

   Видалити
  6. Асмоловська Жанна Дмитрівна.
   Згодна, що формувальне оцінювання стимулює бажання вчитися у вмотивованого учня та розвиває прагнення досягти максимально можливих результатів; "знімає" напругу при допущенні помилки, при цьому не так "критично" до цього відноситься і розуміє, що просто далі потрібно спокійно шукати вихід. Наприклад, коли стоїть завдання виконати інтерактивну вправу "на кращий свій результат", то учні розуміють, що її можливо пройти не один раз, зробити аналіз своїх помилок і виконати її всеж-таки правильно.

   Видалити
  7. Згодна, що формувальне оцінювання стимулює бажання вчитися у вмотивованого учня та розвиває прагнення досягти максимально можливих результатів; "знімає" напругу при допущенні помилки, при цьому не так "критично" до цього відноситься і розуміє, що просто далі потрібно спокійно шукати вихід. Наприклад, коли потрібно виконати інтерактивну вправу "на кращий свій результат", то учень розуміє, що її можливо пройти не один раз, проаналізувати свої помилки та виконати її всеж-таки правильно (успішно).

   Видалити
 4. Формувальне оцінювання – це індивідуалізований процес, що насамперед є ціннісним для учнів. Цей процес орієнтується на підвищення ефективності навчання.
  Метою формувального оцінювання є підтримка кожного учня на шляху до досягнення успіху, відзначення його зусиль, обговорення труднощів і пошук шляхів покращення результатів навчання.
  Коли учень бере активну участь в оцінювальній діяльності; розуміє, як, відповідно до запропонованих учителем критеріїв, формується його поточна чи підсумкова оцінка; вміє об’єктивно аналізувати свою діяльність та діяльність своїх однокласників – це дуже цінно, і тоді формувальне оцінювання дійсно є інструментом підвищення якості навчання.

  ВідповістиВидалити
 5. Тетяна Дейкіна20 квітня 2023 р. о 20:59

  Повністю згодна, що метою формувального оцінювання є підтримка кожного учня на шляху до досягнення успіху, відзначення його зусиль, обговорення труднощів і пошук шляхів покращення результатів навчання.

  ВідповістиВидалити
 6. Колеги, як вважаєте, у чому принципова різниця між формувальним та бальним оцінюванням? Крім того, що бальне оцінювання передбачає виставлення оцінки в балах.

  ВідповістиВидалити
 7. - Чи можливе формувальне оцінювання під час дистанційного навчання?

  Вважаю, що формувальне оцінювання можливе й необхідне під час дистанційного навчання. Адже таким чином ми можемо підтримати учня, підказати, на що треба звернути увагу. Не всі роботи можна зараз оцінювати в балах, особливо, коли на уроці в дитини не все вдається

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Згодна, що в умовах дистанційного навчання варто надавати пріоритет не поточному (традиційному), а формувальному оцінюванню. Адже саме формувальне оцінювання передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу.

   Видалити
  2. Підтримую, що в умовах дистанційного навчання дуже доцільно використовувати формувальне оцінювання. Будемо відверті, часто учні при підготовці домашніх робіт бездумно користуються інтернетом. Формувальне оцінювання дає змогу більш індивідуально підійти до даного процесу і залучити учня.

   Видалити
  3. Чи не важко буде згодом ( під час очного навчання) перейти від формувального до бального оцінювання

   Видалити
  4. Нам не треба буде переходити під час очного навчання з формувального на бальне оцінювання. Ці види оцінювання не виключають один одного. Відповідно до статті 17 ЗУ "Про повну загальну середню освіту" основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне).

   Видалити
 8. Стверджується, що під час оцінювання в НУШ ми оцінюємо індивідуальний прогрес учня. Але у результаті, під час діагностичного, тематичного, підсумкового оцінювання, ми ставимо бали все ж таки за знаннєвий компонент. Як узгодити це протиріччя?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Необхідно відстежувати поступ учня й оцінювати результати навчання не тільки з урахуванням характеристик знаннєвого складника компетентності. Варто не забувати ще й про діяльнісний, мотиваційно-ціннісний складники. Критерії підсумкового оцінювання мають їх містити.

   Видалити
 9. Активна участь учня в оцінювальній діяльності (самооцінювання і взаємооцінювання) позитивно впливає на розвиток його особистості, адже підтримує бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів, формує упевненість в собі, усвідомлення своїх сильних сторін, дає змогу діагностувати особистісний розвиток, формується рефлексивне ставлення до власних помилок і розуміння їх як невід'ємних етапів на шляху досягнення успіху.

  ВідповістиВидалити
 10. Формувальне оцінювання дозволяє оцінити і скоригувати процес навчання. Ця форма оцінювання здійснюється в процесі навчання, і необхідне для того, щоб з’ясувати, чи успішно учні справляються, а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому - і це головне.

  ВідповістиВидалити
 11. Формувальне оцінювання допомагає розвитку самостійності й відповідальності дитини. Під час дистанційного навчання за формувального оцінювання дитина має можливість підвищувати свій навчальний рівень, бути більш впевненою у своїх силах. Це і підтримка психологічна.
  Кучерявенко Юлія Євгеніївна

  ВідповістиВидалити
 12. Інна Іванівна Ворушилова21 квітня 2023 р. о 13:57

  Формувальне оцінювання допомагає дітям ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони, зосередитися на тих навичках, що потребують удосконалення.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дати можливість учням відчути власну відповідальність за своє навчання, що безпосередньо впливатиме на якість їхніх результатів.

   Видалити
 13. Ольга Дубровкіна21 квітня 2023 р. о 14:03

  Вважаю, що формувальне оцінювання враховує індивідуальні потреби кожного учня з метою формування компетентностей, що є актуальним в період навчання з використанням дистанційних технологій. Це дозволить і учневі, і вчителю формувати індивідуальну освітню траєкторію в подальшому

  ВідповістиВидалити
 14. Метою формувального оцінювання є підтримка кожного учня на шляху до досягнення успіху, відзначення його зусиль, обговорення труднощів і пошук шляхів покращення результатів навчання.

  ВідповістиВидалити
 15. Антоніна Тарасенко21 квітня 2023 р. о 14:04

  Метою формувального оцінювання є створення сприятливих умов для розвитку талантів і здібностей кожного школяра

  ВідповістиВидалити
 16. Грицак О. М.
  Вважаю, що формувальне оцінювання можна поєднувати з поточним оцінювання. Його треба використовувати навіть під час дистанційного навчання. Для цього використовуючи Mentimeter.

  ВідповістиВидалити
 17. Метою формувального оцінювання є підтримка кожного учня на шляху до досягнення успіху, відзначення його зусиль, обговорення труднощів і пошук шляхів покращення результатів навчання

  ВідповістиВидалити
 18. Формувальне оцінювання навчального процесу дуже важливе, так як враховуються навчальні потреби кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень.

  ВідповістиВидалити
 19. Ауріка Кацаєва21 квітня 2023 р. о 14:07

  Впевнена, що формувальне оцінювання можливе й необхідне під час дистанційного навчання. Адже таким чином ми можемо підтримати учня, підказати, на що треба звернути увагу. Вважаю також що саме таке оцінювання формує у дитини впевненність в собі, в своїх можливостях.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід. А у формувальному оцінюванні учні постійно вчаться оцінювати себе самостійно.

   Видалити
 20. Від правильної організації оцінювання залежить ефективність навчання. Саме формувальний підхід дає змогу педагогам одержати інформацію про стан навчальних досягнень учнів і вчасно відреагувати на проблеми в навчанні.

  ВідповістиВидалити
 21. Цвіренко Тетяна21 квітня 2023 р. о 14:12

  Формувальне оцінювання потрібне не лише педагогам, а й учням. І завдання
  педагога — показати кожній дитині її власні успіхи, дати відчути, як вона вже багато вміє
  і знає, яка вона самостійна, смілива, розважлива, сильна, який гарний друг… І для кожного
  учня дуже важливо бачити, що педагог прислухається до його бажань, тобто реально коригує
  процес навчання під своїх учнів.

  ВідповістиВидалити
 22. Захарчук Наталія21 квітня 2023 р. о 14:13

  Чи можливе формувальне оцінювання під час дистанційного навчання?

  Вже третій рік працюю у НУШ, як висновок, під час дистанційного навчання (можна сказати, як самостійне навчання) дитина сприймає швидко, всі ті інновації та сервіси, що пропонує вчитель і можна швидко переглянути (самооцінювання через технології) результат роботи і працювати над ліквідацією всіх цих проблем.
  Але велика проблема наступності, бо початкова школа має свої вимоги до дистанційного навчання, а базова - свої (різні проблеми, різні сервіси, платформи). Тут ще багато роботи.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Формувальне оцінювання - це не лише використання інструментів оцінювання.

   Видалити
 23. Для формувального оцінювання використовую наступні сервіси: Wordwool, learningaps

  ВідповістиВидалити
 24. Оцінювання в інклюзивному навчанні - це окрема величезна тема. Мені здається, що цей розділ повинен бути десь там де визначаються рівні підтримки.
  Ткаченко Ольга Вікторівна

  ВідповістиВидалити
 25. Світлана Таран: Формувальне оцінювання допомагає дітям ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони, зосередитися на тих навичках, що потребують удосконалення, дає можливість здійснювати ефективний зворотній зв'язок. Я також використовую онлайн сервіси: Wordwool, learningaps, Liveworksheets, онлайн дошку Jamboard.

  ВідповістиВидалити
 26. Наталія Резенко21 квітня 2023 р. о 14:17

  За допомогою формувального оцінювання виявляється рівень зацікавленості дітей навчальною та пізнавальною діяльністю, допомагає визначити, до якої міри учні мотивовані, зацікавлені окремими формами роботи. Я вважаю, що формувальне оцінювання актуальне в наш час.

  ВідповістиВидалити
 27. Формувальне оцінювання важливе. Таким чином ми можемо скорегувати учня, підказати, на що треба звернути увагу. Це в той же час взаємодія між учителем, учнем, батьками на основі прозорих, зрозумілих критеріїв. Вважаю можливим поєднання формувального та бального оцінювання.

  ВідповістиВидалити
 28. Я важаю ,що формувальне оцінювання є інтерактивним оцінюванням прогресу учнів, воно дає змогу вчителю відповідним чином адаптувати освітній процес. Для кожної дитини формувальне оцінювання слугує рекомендацією до дії, а не педагогічним вироком.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Якісний зворотній зв'язок є складовою формувального оцінювання та запорука успішного уроку, оскільки дає можливість зрозуміти, наскільки вдалим він був та як працювати на наступному.

   Видалити
 29. Кучеренко Тетяна21 квітня 2023 р. о 14:18

  Я вважаю, що Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і “для навчання”. Об'єктом формувального оцінювання є особистісний розвиток учнів, їхній навчальний поступ, процес здобуття навчального досвіду як основи компетентності (зокрема, опанування наскрізних умінь, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти). Це оцінювання, яке допомагає учню "навчитися вчитися". Це коли учень має навчитися ставити конкретні цілі свого навчання, планувати, як їх досягти, вчитися самостійно знаходити та виправляти свої помилки, оцінювати свої успіхи та невдачі, планувати шлях від неуспіху до успіху. Це складно, але за допомогою Вчителя при такому підході можна порівняти з тренером у спорті. Він тренує спортсмена, а той відточує свою майстерність. Тренер підказує, як і над чим слід працювати більше. Те ж саме у формувальному оцінюванні.
  Формувальне оцінювання ґрунтується не на кількісних (скільки помилок),
  а на якісних показниках. Наприклад: як працювали учні, чи співпрацювали з іншими, чи докладали зусилля, чи ставилися до навчання з цікавістю. Це можливо оцінити лише через спостереження за роботою учнів, а не перевіркою результатів навчання.

  ВідповістиВидалити
 30. Формувальне оцінювання дозволяє не лише оцінити рівень навчальних досягнень учнів, а й вчасно виявити прогалини у знаннях та їх мінімізувати.
  Марусенко Аліна Василівна

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Найбільша цінність формувального оцінювання – можливість учням відчути власну відповідальність за своє навчання, що безпосередньо впливатиме на якість їхніх результатів.

   Видалити
 31. Я вважаю, що формувальне оцінювання треба поєднувати з традиційним оцінюванням. Безумовно, формувальне оцінювання - це підтримка для дитини, підвищення її значимості для себе, самооцінки. Це дуже важливо. Я думаю, що багато хто з педагогів використовували його і раніше. Але традиційне оцінювання важливе для батьків, для їх розуміння що відбувається.

  ВідповістиВидалити
 32. Формувальне оцінювання - це безболісний перехід до бального оцінювання

  ВідповістиВидалити
 33. Формувальне оцінювання допомагає дітям ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони, зосередитися на тих навичках, що потребують удосконалення, дає можливість здійснювати ефективний зворотній зв'язок. Я також використовую онлайн сервіси: Wordwool, learningaps, Liveworksheets, онлайн дошку Jamboard.

  ВідповістиВидалити
 34. Як проводити формувальне оцінювання з дітьми з обмеженими можливостями?

  ВідповістиВидалити
 35. Формувальне оцінювання - це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю визначати потреби учнів та відповідним чином адаптовувати процес
  навчання.
  Годованець Юлія Сергіївна

  ВідповістиВидалити
 36. Романова Олена Вікторівна
  На мою думку, головне завдання формувального оцінювання – дати зворотний зв’язок, щоб учасники освітнього процесу могли досягнути максимального рівня свого розвитку. Тому тут немає кращих чи гірших учнів: у всіх дітей різні стартові можливості, і ми не порівнюємо дітей між собою, а звертаємо увагу на досягнення дитини лише в порівнянні із її стартовими умовами.

  ВідповістиВидалити
 37. Мене вибило з конференції. Я не можу під'єднатися знову. Що робити?

  ВідповістиВидалити
 38. Я вважаю, що формувальне оцінювання атуальне, дає можливість учню навчитися самостійно : ставити конкретні цілі свого навчання, планувати, досягти; вчитися самостійно знаходити й виправляти власні помилки, шукати шлях від успіху.На мою думку, формувальне оцінювання можливе та необхідне під час дистанційного навчання, бо можемо підтримати учня, підказати, на що саме треба звернути йому увагу.
  Отже, формувальне навчання -це підтримка кожного учня на шляху до успіху, обговорення труднощів та пошук шляхів покращення результатів навчання.

  ВідповістиВидалити
 39. Вважаю що формувальне оцінювання дає змогу не лише підвести підсумок навчання дитини в балах,але і знайти спосіб покращити ефективність уроків.Також допомогає дитини ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони,та зосередитись на тих навичках,що потребують удосконалення.

  ВідповістиВидалити
 40. Протягом цього навчального року наші діти всіх класів отримують формувальне оцінювання так як більшість залишилася в окупації, а інша виїхала в різні куточки. Це дозволило їм без стресу продовжити навчання дистанційно.

  ВідповістиВидалити
 41. За допомогою формувального оцінювання вчитель може оцінити не лише академічні результати, а й дослідити індивідуальні особливості дітей. Задати для кожного вмотивованого учня свою "доріжку" успіху з навчального предмету. Дистанційно, на мою думку, це можливо. Але, в тих "комфортних" умовах в яких ми всі зараз перебуваємо, ця доріжка у деяких учнів, нажаль, - "пунктирна".

  ВідповістиВидалити
 42. Бадалян Катерина21 квітня 2023 р. о 19:02

  На мою думку формувальне оцінювання, в першу чергу, виявляє рівень зацікавленості дітей навчальною та пізнавальною діяльністю, допомагає визначити, до якої міри учні мотивовані, зацікавлені окремими формами роботи. Бо в даний час бачу, навіть по своїй донечці, учениці 5 класу, що вмотивована дитина - успішна.

  ВідповістиВидалити
 43. Карпова Наталя Василівна Дійсно, формувальне оцінювання - це оцінювання під час навчання і для навчання. Учень не пасивний отримувач знань і оцінок, а й активний учасник освітнього процесу.

  ВідповістиВидалити